publicerad: 2021  
median medianen medianer
medi·an·en
substantiv
media´n
1 sträcka från ett hörn i en triangel till mot­stående sidas mitt­punkt
medianen (från något) (till något) medianen (mellan några)
belagt sedan 1897; till senlat. media´nus 'som befinner sig i mitten'; jfr ur­sprung till medial, medium
2 ofta i sammansättn. mittersta värde i en grupp värden som är ordnade efter storlek ett slags medel­värde, ofta anv. in­om statistiken
medianinkomst
medianen (av tal)
de var 21, 34, 57, 60 resp. 65 år gamla – medianen för deras åldrar var allt­så 57 år
belagt sedan 1934