publicerad: 2021  
meja ner mejade mejat
eller
meja ned mejade mejat
verb
meja ne´r el. meja ne´d
göra ner (fiende) i stor mängd
någon mejar ner någon/något
någon mejar ner någon
någon mejar ner något
bataljonen mejades ner till sista man
äv. bildligt
stormen mejade ner många av träden
belagt sedan 1806
meja nernermejande, nermejning
meja nednedmejande, nedmejning