publicerad: 2021  
mekanisk mekaniskt mekaniska
mek·an·isk
adjektiv
meka´nisk
1 som har att göra med (teoretisk) mekanik
den mekaniska värme­teorin; en mekanisk världs­åskådning
belagt sedan 1715; via tyska av grek. mekhanikos´, till mekhane´ 'verk­tyg, redskap'; jfr ur­sprung till maskin
2 som har att göra med maskiner eller mekanismer i fråga om till­verkning, drivning etc.; i mots. till dels rent mänsklig an­knytning, dels bl.a. kemiskt förlopp
en mekanisk verk­stad; mekaniska lek­saker; mekanisk industri; en bil som bara hade mekaniska bromsar
äv. mentalt som sker själ­löst och utan efter­tanke
ett mekaniskt rabblande av multiplikations­tabellen
belagt sedan 1662