publicerad: 2021  
middag mid­dagen mid­dagar
mid|­dag·en
substantiv
midd´ag
1 period om­kring och något efter dagens mitt från ca klockan 12 och några timmar fram­åt
lör­dag mid­dag är det ofta trafikkaos i centrum
äv. exaktare tid­punkt för solens passage av ortens meridian
god mid­dag en relativt formell hälsnings- eller avskeds­fras som an­vänds under efter­middagen: god mid­dag, hoppas att vi får nöjet att se er här igen!
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska miþdagher; till mid- och dag
2 dagens huvud­mål­tid med det främsta (el. enda) lagade målet; nu­mera sällan mitt på dagen i Sverige
JFR lunch
middagsbord; middagskupong; middagsmål; söndagsmiddag
(på/under/vid) middagen
() middagen
(under) middagen
(vid) middagen
en god mid­dag; en hem­lagad mid­dag; laga mid­dag; bjuda på mid­dag; äta mid­dag; vad får vi till mid­dag i dag?; de brukar äta mid­dag vid fem­tiden
ofta med bi­betydelse av festlighet
avskedsmiddag; bröllopsmiddag; nyårsmiddag
en tre­rätters mid­dag
sova mid­dag sova en stund (på efter­middagen) efter matenhan gick och lade sig för att sova mid­dag
subskriberad mid­dag mid­dag där gästerna betalar själva
belagt sedan 1430–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)