publicerad: 2021  
mimosa mimosan mimosor
mimos·an
substantiv
[-å`sa] el. [-o`sa]
en tropisk busk­växt vars blad fäller ihop sig vid beröring och när det blir mörkt; ofta odlad som kruk­växt
SYN. sensitiva
äv. om när­besläktade arter, spec. om (salu­förda kvistar med väl­doftande gula blommor från) vissa odlade akacior
mimosakvist; mimosasläktet; mimosaväxter
belagt sedan 1765; av nylat. Mimo´sa med samma betydelse; bildn. till mim (trol. med tanke på mimosans rörelser som kan upp­fattas som liv­fulla)