SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föl`jaktligen adverb följ·akt·lig·ensom fram­går av det före­gående NollSYN.synonymalltsåsynonymsåledes 2 JFRcohyponymsålunda hon ligger sjuk och kan följaktligen inte kommasedan 1629till följaktlig, följaktig ’som med­följer’ Till följa bildas ett ord med betydelsen ’som följer av det föregående’, nämligen följaktligen. Det som följer av det sagda eller skedda är dess följd. Till detta ord i sin tur hör följdenligt med betydelsen ’som en följd av det föregående’. Betydelserna ligger varandra mycket nära, och det kan vara förklaringen till att man ibland ser den felaktiga formen *följdaktligen.