SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
följas å´t verb följdes följts, pres. följs äv. följes följ·asgöra var­andra sällskap trafik.de följdes åt till buss­hållplatsenföljas åt (ngnstans)sedan förra hälften av 1400-taletÖstnordiska och latinska medeltidsordspråkfornsv. fylghias at