SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föl`jdriktig adjektiv ~t följd|­rikt·igsom ut­gör naturlig följd av de aktuella om­ständigheterna Nolli det rådande läget var beslutet att av­veckla verksamheten följdriktigtofta i adverbiell an­vändninghan attackerade domaren och blev helt följdriktigt ut­visadsedan 1840