publicerad: 2021  
missfirmelse miss­firmelsen miss­firmelser
miss|­firm·els·en
substantiv
miss`firmelse
sär­skilt juridik grov för­olämpning i tal el. skrift
missfirmelse (av någon)
han åtalades för miss­firmelse av polis­man
belagt sedan ca 1755