publicerad: 2021  
missunna missunnade missunnat
verb
miss`unna
an­se (någon) inte vara värd någon fram­gång eller dylikt
någon missunnar någon någon/något/att+verb/sats
någon missunnar någon någon
någon missunnar någon något
någon missunnar någon sats
någon missunnar någon att+verb
folk miss­unnade honom hans rikedomar
belagt sedan 1560
missunnamissunnande