publicerad: 2021  
misär misären misärer
mis·är·en
substantiv
misä´r
1 mycket dåliga levnadsförhållanden särsk. från ekonomisk syn­punkt
JFR elände
flera av med­lemmarna i bohem­kotteriet levde i djup misär
belagt sedan 1705; av franska misère med samma betydelse; av lat. miser´ia 'elände; nöd'; jfr ur­sprung till miserabel
2 mindre brukligt en kort­spels­variant där man ska und­vika att ta stick
bjuda misär
belagt sedan 1803