publicerad: 2021  
mjuka upp mjukade mjukat
verb
mjuka upp´
1 värma upp leder och muskler genom lätt löpning m.m.
någon mjukar upp (med något)
laget mjukar upp en timme före matchen
belagt sedan 1690
2 äv. fast sammansättn., se uppmjuka göra mjukare
någon mjukar upp något
äv. bildligt, sär­skilt med av­seende på regel eller dylikt
förbudet mot att gå mot röd gubbe har mjukats upp
äv. med tanke på själslig motstånds­kraft göra foglig
någon mjukar upp någon
svängningarna i parlamentet kan ha mjukat upp de hårdaste brexitörerna
belagt sedan 1847
mjuka uppuppmjukning