publicerad: 2021  
modell modellen modeller
mod·ell·en
substantiv
modell´
1 före­bild för fram­ställning med större el. mindre grad av imitation
en modell (för/till någon/något)
en modell (för någon)
en modell (för något)
en modell (till någon)
en modell (till något)
kyrkan byggdes efter modell av Peters­kyrkan i Rom; modellen för romanens huvud­person var en väl­känd politiker
äv. före­bild för handlande
arbetsfördelning och tidmätning efter industrins modell
äv. försvagat typ
årsmodell
en Volvo av 2017 års modell; en spis av nyare modell; en hatt modell äldre
det är modellen var­dagligtså ska det gå tillfolkligt, festligt och full­satt – det är modellen för EM på hemma­plan
belagt sedan 1660; av franska modèle; av ita. modello 'före­bild, mönster'; av lat. mod´ulus 'mått; mått­stock', diminutiv av mod´us 'mått'; jfr ur­sprung till modus
2 person som av­bildas konstnärligt
stå modell; teckna efter levande modell; hon satt modell för den berömde konstnären
äv. om person som fotograferas poserande med (mode)kläder
arbeta som modell
belagt sedan 1730
3 före­mål som efter­bildar annat före­mål vanligen i förminskad skala; för studier, lek etc.
modellflygplan; modelljärnväg
en modell (av något)
en modell av staden i skala 1:10000
belagt sedan 1647
4 förenklat, åskådligt tanke­schema för beskrivning av komplicerad abstrakt före­teelse
JFR teori
en modell (för/till något)
en modell (för något)
en modell (till något)
matematiska modeller; Bohrs idealiserade modell för atomens upp­byggnad; modeller för klimat­förändringen
den svenska modellen det svenska blandekonomiska systemetden svenska modellen har an­vänts både som före­bild och som av­skräckande exempel i den politiska debatten i andra länder
belagt sedan 1940