publicerad: 2021  
moderator moderatorn moderatorer
substantiv
modera`tor
1 material i kärn­reaktor som bromsar snabba neutroner och där­igenom effektiviserar klyvnings­processen
belagt sedan 1945
2 sak­kunnig samtals­ledare på konferenser eller dylikt
moderatorn var tvungen att be debattörerna att av­stå från person­angrepp
äv. person med administrativa rättigheter i viss program­vara på nätet ofta med an­svar för diskussions­grupper och dylikt
moderatorn filtrerade bort stötande in­lägg
belagt sedan 1634