SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`raning substantiv ~en ~ar för|­an·ing·enkänsla av att ngt är före­stående vanligen ngt ödes­mättat el. betydelse­fullt komm.tid.JFRcohyponymaning 1cohyponymförsmakcohyponymvarsel föraningar om regnhan hade en o­täck föraning om att hon skulle lämna honomen föraning (om ngt/SATS)sedan 1883