SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ranstalta verb ~de ~t för|­an·stalt·arvid­ta åt­gärder för ngt (sam­hälleligt) in­gripande arb.JFRcohyponymarrangera 1cohyponymlåta 4 föranstalta om speciella skol­bussarföranstalta (om) ngt/SATSsedan 1727efter ty. veranstalten med samma betydelse; se anstalt Subst.:vbid1-160537föranstaltande, vbid2-160537föranstaltning; vbid3-160537föranstaltan