SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rarbete substantiv ~t ~n för|­arbet·etför­beredande arbete t.ex. planering, i syfte att under­lätta det egentliga arbetet arb.jur.tid.ut­kast och förarbeten för pjäsenförarbetet är det viktigaste när man ska tapetseraNN gjorde mål sedan ON gjort förarbetetspec. om kommentarer o.d. som görs under ut­arbetande av lagar (äv. konkret)av förarbetena fram­går hur paragrafen ska tolkasförarbete (på/till ngt)sedan 1818