SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förargad [-ar´j-] adjektiv förargat för·arg·adsom känner förargelse på grund av viss händelse e.d. admin.psykol.JFRcohyponymarg 1cohyponymmisslynt hon var förargad på dem för att de inte hade stött henne i diskussionenäv. om handling e.d.hon kastade en förargad blick på barnenförargad (på ngn), förargad (över ngt/att+V/SATS)sedan 1794