SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förargas [-ar´j-] verb förargades förargats för·arg·asbli förargad psykol.förargas (på ngn), förargas (över ngt/att+V/SATS)sedan 1526Subst.:förargelse