SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förargelseväckande [-ar`j-] adjektiv, ingen böjning för·arg·else|­väck·andevanligen i vissa ut­tryck som vållar (all­män) förargelse särsk. jur.admin.komm.JFRcohyponymanstötligcohyponymskandalös han å­talades för förargelseväckande beteendesedan 1852