SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1förban´d substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en för·band·et1skyddande hölje för skadad kropps­del t.ex. gas­binda el. kompress med.JFRcohyponymbandagecohyponymomslag 2 förbandsartikelstödförbandsårförbandlägga förband på såretförsta förbandsårförbandsom består av kompress, bomull och gasbinda i steril förpackningsedan 1755efter ty. Verband med samma betydelse; jfr förbinda 2sätt på vilket stenarna an­ordnas i ett mur­verk med hän­syn till mur­verkets håll­fasthet resp. mur­ytans mönster arkit.kryssförbandmunkförbandsedan 17403vanligen i sammansättn. sätt att hålla samman delar av konstruktion tekn.bultförbandspikförbandsvetsförbandsedan 18584stridande enhet in­om krigs­makt på o­lika nivåer admin.mil.seseenhet 2 förbandsövningstridsvagnsförbandubåtsförbandstrids­dugliga förbandfientliga förbandvapnet ska ut på förbanden nästa årsedan 18895in­bördes ordning mellan plantor i skogs­plantering bot.sedan 1874
2`rband substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en för|­band·etmusik­grupp som spelar före och i väntan på den viktiga gruppen vid pop- el. jazz­konsert e.d. musikyrk.sedan trol. 1970-talettill 1före och band 8