SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förbann´ad adjektiv förbannat för·bann·ad1ej predikativt som man känner mycket starkt o­gillande för starkt vard.admin.JFRcohyponymförbaskad 1 din förbannade idiotden förbannade bilen vill inte startaäv. rent förstärkandelögn, förbannad lögn och statistikallt­ihop är bara lögn och förbannad diktsedan 1507brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)fornsv. forbannadher 2vanligen predikativt som känner (plötslig) vrede starkt vard.admin.psykol.JFRcohyponymförbaskad 2 NN blev förbannad och slog till honomförbannad (på ngn), förbannad (över ngt/att+V/SATS)fly förbannad mycket arghon har ett hett temperament och kan verkligen bli fly förbannad sedan 1910