SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rbise verb förbisåg ~tt, pres. ~r för·bi|­serav miss­tag und­gå att lägga märke till komm.JFRcohyponymförsumma man bör inte förbise marginal­väljarnas betydelseplanen var nästan perfekt, men han hade förbisett en liten detaljäv. med bi­betydelse av under­skattningvanligen perf. part. han har länge varit förbisedd i sitt hem­landen allt­för förbisedd romanförbise ngn/ngt/SATSsedan 1822Subst.:förbiseende