publicerad: 2021  
motortrafikled motortrafik­leden motortrafik­leder
mot·or·traf·ik|­led·en
substantiv
mo`tortrafikled
bred väg utan plan­korsningar för snabb trafik med motor­fordon men vanligen utan mitt­remsa
belagt sedan 1967