publicerad: 2021  
mura igen murade murat
verb
mura igen´
till­sluta genom murning
mura igen något
mura igen portarna
äv. bildligt orsaka stark svullnad hos (någon) genom slag
världs­mästaren lyckades mura igen ögonen på ut­manaren
belagt sedan 1520; fornsvenska mura igen
mura igenigenmurande, igenmurning