publicerad: 2021  
mysa myste äv. mös, myst, presens myser
verb
my`sa
1 ut­stråla väl­vilja och belåtenhet särsk. genom att små­le
någon myser (åt/mot någon)
någon myser (mot någon)
någon myser (åt någon)
far­mor myste vänligt mot barnen
belagt sedan 1640; jfr no. mysa med samma betydelse; trol. en ljudsymbolisk bildn.
2 var­dagligt ha det mysigt
någon myser
hon satt och myste i soffan med en filt om­kring sig
belagt sedan 1950-talet
mysamysande, mysning