publicerad: 2021  
mångfaldiga mångfaldigade mångfaldigat
verb
mång`faldiga
göra (ur­sprungligt an­tal) många gånger större
någon mångfaldigar något
exemplen kunde mång­faldigas; rationaliseringen kommer att mång­faldiga av­kastningen
spec. fram­ställa (text) i större upp­laga
mång­faldiga skrivelsen genom kopiering
belagt sedan ca 1755
mångfaldigamångfaldigande