publicerad: 2021  
mås måsen måsar
mås·en
substantiv
typ av (över­vägande) vit sjö­fågel med kraftig, i spetsen ned­böjd näbb, långa, spetsiga, vanligen gråa eller svarta vingar och kort stjärt samt ett genom­trängande skrik
dvärgmås; fiskmås; skrattmås
en flaxande flock måsar följde skutan; måsarna är skickliga segelflygare; till måsarna räknas ock­så trutarna
belagt sedan 1557; jfr fornsvenska masa, sv. dial. måse, måve; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; ev. urspr. ljud­härmande