publicerad: 2021  
möda mödan mödor
möd·an
substantiv
`da
på­frestande arbetsinsats både om fysiskt och intellektuellt arbete
mödan (att+verb)
förspilld möda; få lön för mödan; är det mödan värt att protestera?; kan du göra dig mödan att ringa upp henne?; hon lade ner mycket möda på att över­tala honom; med möda reste han sig från den bekväma soffan
inte lämna någon möda ospard an­stränga sig så mycket man kantrots ut­tryckets egentliga inne­börd: han lämnade ingen möda ospard för att tillgodo­se gästernas behov
lärda mödor något skämtsamtforskning
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska möþa 'upp­rördhet; möda; trötthet', till moþer 'oroad; matt; trött'; jfr tyska müde 'trött'