SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`reställa verb föreställde föreställt, pres. föreställer före|­ställ·er1ut­göra bild av konstvet.scen.JFRcohyponymavbildacohyponymåterge 1 tavlan föreställde Venus födelsefotografiet föreställde en flicka i skol­uniformäv.låtsas vara, spela (en viss roll) skåde­spelaren föreställde en gammal munkofta med bi­betydelse av ifråga­sättandeska det där föreställa konst?ibl. äv. i all­mänt kritiska yttrandenvad ska det här föreställa?föreställa ngn/ngtsedan 1680efter lågty., ty. vorstellen med samma betydelse, eg. ’ställa fram(för)’ 2formellt göra (ngn) bekant med ngn annan genom att tala om namn o.d. ngt formellt el. högt.komm.SYN.synonympresentera hon blev föreställd för sin pojk­väns mor­farfår jag föreställa NN ― ONföreställa ngn (för ngn)sedan 17413på­visa det icke önsk­värda i ngns handlande, för personen i fråga åld.komm.föreställa ngn ngtsedan 1686Subst.:föreställande, föreställning