SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`reställning substantiv ~en ~ar före|­ställ·ning·en1en­staka fram­förande av sceniskt verk t.ex. teater­pjäs, opera el. film scen.tid.JFRcohyponymuppförande 2 avskedsföreställningbarnföreställningteaterföreställningföreställningen börjar kl. 7det blev dubbla föreställningar efter­som publik­tillströmningen var så storett tjugo­tal föreställningar ges under höstens turnéen föreställning (av ngt) (om ngn/ngt/SATS)stjäla (hela) föreställningen (o­rättmätigt) få all upp­märksamhethon var en ny­upptäckt talang som stal före­ställningen från de etablerade skåde­spelarna sedan 16752i med­vetandet kvar­bliven bild av ngt man iakt­tagit eller tänkt psykol.JFRcohyponymbild 2cohyponymuppfattning 2cohyponymtankecohyponymbegrepp 2cohyponymåskådning 1 fantasiföreställningtvångsföreställningkan ni göra er en föreställning om kostnaderna?parterna har o­klara föreställningar om var­andras motiväv. om så­dana in­tryck som om­fattas av många personerförlegade föreställningar om köns­rolleren föreställning (om ngn/ngt/SATS)sedan 17343vanligen plur. på­pekande om det o­lämpliga i visst handlande riktat till en viss person åld.komm.tid.(göra ngn) föreställningar (för ngt/att+V/SATS)sedan 1743