SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`reställningsvärld substantiv ~en ~ar före·ställ·nings|­värld·enhelt system av idéer och upp­fattningar hos person el. in­om viss lära e.d. psykol.SYN.synonymidévärld 2 den kristna föreställningsvärldensedan 1867