publicerad: 2021  
nation nationen nationer
nat·ion·en
substantiv
[nat∫o´n]
1 politisk enhet som ut­görs av ett samman­hållet folk som ofta förfogar över ett sammanhängande landområde
nationsflagga; nationsgräns; industrination; kulturnation
2000-talet är USA:s fjärde år­hundrade som nation; en nation med sex miljoner in­vånare; de många nationerna i det gamla Österrike-Ungern
ofta med tanke på in­vånarna
JFR folk 1
hans berömda tal till franska nationen; nationens far­väl till den av­lidne presidenten
Förenta Nationerna förkortning FN (benämningen på) den stora internationella samarbets­organisationenFörenta Nationerna bildades vid andra världs­krigets slut
belagt sedan 1523; av lat. na´tio 'födelse; släkt; folk­slag'; jfr ur­sprung till naiv, nativitet, natur, renässans
2 samman­slutning vid universitet av studenter från samma hem­bygd ofta landskapsvis; tidigare av stor, nu­mera av mer begränsad betydelse
nationsfest; nationshus; nationskurator
Smålands nation i Lund
äv. om mot­svarande lokal
dans på Värm­lands nation
belagt sedan 1658