SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`retagsdemokrati substantiv ~n före·tags|­demo·kratinsystem som ger de an­ställda möjlighet till in­flytande över ett före­tags verksamhet och planering arb.sedan 1946