publicerad: 2021  
naturreservat natur­reservatet, plural natur­reservat, bestämd plural natur­reservaten
nat·ur|­re·serv·at·et
substantiv
natu`rreservat
frid­lyst natur­område för bevarande av känslig el. unik natur
Getteröns natur­reservat; in­om natur­reservatet häckar fåglar som törn­skata och busk­skvätta
belagt sedan 1926