publicerad: 2021  
nedförsbacke nedförs­backen nedförsbackar
eller
nerförsbacke nerförs­backen nerförsbackar
ned·förs|­back·en, ner·förs|­back·en
substantiv
ne`dförsbacke el. ne`rförsbacke
backe som sluttar mot lägre plan
vägen passerar järn­vägen mitt i en ganska kraftig nedförs­backe
äv. bildligt i ut­tryck för mot­gångar etc.
laget verkade vara i brant nedförs­backe
belagt sedan 1842