SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förfo´ga verb ~de ~t för·fog·arha full möjlighet att ut­nyttja NollJFRcohyponymdisponera 1cohyponym2ha 1 miss­tankarna om att Irak förfogade över massförstörelse­vapenhon förfogar över ett eget tjänste­rumförfoga över ngtsedan 1850av lågty. vorvogen med samma betydelse; jfr foga Subst.:förfogande