publicerad: 2021  
neuros neurosen neuroser
neur·os·en
substantiv
[nevrå´s]
nu­mera ej i fack­mässiga samman­hang ut­tryck för psykisk ohälsa som yttrar sig genom bl.a. ångest, fobier och tvångssyndrom
JFR psykos
ut­veckla en neuros; behandlas för en neuros
belagt sedan 1837; till neuron och -os, ändelse som bl.a. betecknar sjukdoms­tillstånd av olika slag