SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förgå´ verb förgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r för·gårlöpa förbi och komma till sitt slut om tid tid.SYN.synonymförlida JFRcohyponymförflyta två år hade förgått sedan de sist sågsäv. om annan före­teelseförsvinna ngt högt.så förgår världslig ärahimmel och jord ska förgå enligt Bibelnförgåsedan 1430–50Herr Ivan Lejon-Riddarenfornsv. forganga; efter lågty. vorgan med samma betydelse Subst.:vbid1-162075förgående