SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förgå´s verb förgicks förgåtts för·gåsdö på grund av svåra yttre på­frestningar NollJFRcohyponymgå under många sjö­män förgås på havetäv. som över­driftde var nära att förgås av skrattförgås (av ngt/SATS)sedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons Landslagfornsv. forgangas Subst.:förgängelse