SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förgäng´lig adjektiv ~t för·gäng·ligunder­kastad förgängelse admin.relig.JFRcohyponymdödlig 2cohyponymflyktig 2 skönheten är förgängligsedan ca 1385Klosterläsningfornsv. forgangliker; av lågty. vorgenklik, till vorgan ’förgå’