publicerad: 2021  
nominativ nominativen nominativer
nom·in·at·iv·en
substantiv
no`minativ el. nom`inativ
ett kasus som fram­för allt an­ger att ordet i fråga fungerar som subjekt
nominativform
(i) nominativ
i modern svenska finns bara två kasus, nominativ och genitiv
belagt sedan 1855; 1753 formen nominativus; av lat. (ca´sus) nominati´vus med samma betydelse, till nomina´re 'benämna'