publicerad: 2021  
1nota notan notor
not·an
substantiv
no`ta
(mindre) räkning som är upp­delad på småposter särsk. på restaurang och vanligen för direkt betalning
krognota
notan (för något)
en saftig nota; betala notan; kan vi be om notan?; sätt upp det på notan
äv. bildligt
de offentlig­anställda fick stora löne­påslag, och skatte­betalarna fick betala notan
belagt sedan 1792; av ita. nota 'an­teckning'; av lat. not´a, se ur­sprung till 1not 1