SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förhä´rliga verb ~de ~t för·här·lig·arfram­ställa som en­bart positiv med förbi­gående av de dåliga sidorna komm.JFRcohyponymglorifiera krigs­hjältarna förhärligadesfilmen an­klagades för att förhärliga våldetförhärliga ngn/ngt/SATSsedan 1734Subst.:vbid1-162330förhärligande