publicerad: 2021  
nämnd nämnden nämnder
nämnd·en
substantiv
[näm´d] el. [näm´nd]
(mindre) grupp personer med vissa av­gränsade upp­gifter vanligen om kommunalt el. statligt organ el. om underorgan till styrelse
nämndledamot; nykterhetsnämnd; taxeringsnämnd
kommunala nämnder
i juridiska samman­hang ofta något ålderdomligt del av dom­stol eller dylikt som består av lek­män
JFR jury
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska nämd; till nämna i bet. 'ut­se'