SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förknipp´a verb ~de ~t för·knipp·arsätta i sam­band med ngt psykol.JFRcohyponymassociera 1cohyponymförbinda 1 vara nära förknippad med ngnvi har lärt oss att förknippa namnet Gandhi med icke-våldförknippa ngn/ngt med ngn/ngt, förknippa ngrasedan 1687av lågty. vorknüppen med samma betydelse Subst.:vbid1-162534förknippande, förknippning