publicerad: 2021  
närsynt neutrum när­synt, bestämd form och plural när­synta
när|­syn·ta
adjektiv
`rsynt
som ser tydligt bara på nära håll på grund av brytnings­fel i ögat
han är mycket när­synt och bär där­för glas­ögon
äv. bildligt som in­skränker sig till det mest när­liggande och saknar större perspektiv
en när­synt rapport som tappar bort de stora samman­hangen; en politik som är när­synt in­riktad på dags­kraven (adverbial)
belagt sedan ca 1635; jfr ur­sprung till sällsynt