publicerad: 2021  
oförliknelig oförlikneligt oförlikneliga
o|­för·likne·lig
adjektiv
o`förliknelig
som inte kan jäm­föras med andra vanligen på grund av över­lägsen skicklighet el. kvalitet
en oförliknelig violinist; en tavla av oförliknelig skönhet
belagt sedan 1664