publicerad: 2021  
ohederlig ohederligt ohederliga
o|­heder·lig
adjektiv
o`hederlig
som an­vänder metoder som inte är moraliskt god­tagbara spec. vid affärs­verksamhet men äv. all­männare
ohederlig (mot någon)
troligen hade någon ohederlig person hittat plån­boken och behållit den; det var ohederligt av henne att inte nämna att NN många år tidigare nästan hade löst problemet
äv. om handling eller dylikt
ohederlig citat­teknik
belagt sedan 1791
Det är mycket till­talande, när det sägs i FN och i den svenska grund­lagen och i alla andra hederliga – och även ohederliga – grund­lagar, att alla människor skall ha rätt att yttra sig. Herbert Tingsten i en radiodebatt om yttrande­friheten 1957