SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förläng´a verb förlängde förlängt, pres. förlänger för·läng·er1göra längre i rummet el. tiden tid.JFRcohyponymtänjacohyponymskarva 1cohyponym2länga bordet kan förlängasförlängd skol­pliktförlänga perspektivet bak­åtdomaren förlängde matchen med 20 minuterspec. i ett fast ut­tryckett gott skratt förlänger livetförlänga ngt (till/med ngt)förlängda märgensemärg (göra ngt) med förlängda märgensemärg ngns förlängda armse1arm 1 sedan ca 1430Själens tröstfornsv. forlängia 2multiplicera täljare och nämnare i (bråkuttryck) med samma tal (större än 1) mat.om man förlänger bråket 3/4 med 5 får man 15/20förlänga TAL (med TAL)sedan ca 1695Subst.:vbid1-163006förlängande, förlängning